Olcsai Iskola Gyermekeiért Alapítvány


Az alapítás éve: 1998.


Alapítvány számlaszáma: 10404728-50526650-71661004 Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.


Adószáma: 18887976-1-18


Az Alapítvány székhelye: 9900 Körmend, Thököly u. 31.


Telefonszáma: 06-94/594-416


Az alapítvány elnöke: Szalainé Rácz Katalin                                                                                    


Ügyintéző: Szalainé Rácz Katalin

Tevékenységi köre: Adott intézmény támogatása, konkrét cél elérése


 Az Alapítvány céljai:


· Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolába járó tanulók harmonikus személyiségfejlődésének

hatékony támogatása.


· A tehetség kibontakoztatásának elősegítése.


· Az egészséges életmódra nevelés, a szabadidő kulturált, hasznos eltöltési lehetőségeinek

szélesítése.


· A fenti célok érdekében az Alapítvány kiemelt feladatai:tanulmányi és sportversenyek


  • külső vizsgák (pl.: nyelvvizsgák, ECDL vizsgák)

  • tanulmányi kirándulások, nyelvi táborok, erdei iskolák, nyári táborozások

  • színház-, mozi- és múzeumlátogatáson való részvétel

  • sport- és szabadidős tevékenységek

  • iskolai témahetek, témanapok, iskolai vetélkedők

  • iskolai kulturális rendezvények, valamint

  • végzős diákok anyagi támogatása, az ezzel kapcsolatban felmerülő költségekhez való hozzájárulás.

Az alapítványi vagyon kezelője a kuratórium, mely az alábbi kuratóriumi tagokból áll:


Kuratóriumi tagok:


Elnök: Szalainé Rácz Katalin


Tagok: Auer Miklósné, Büki Hajnalka, Kiss Albert, Simon Attiláné, Szolyákné Skoda Mariann


Történet:

1998-ban Kiss Albert, Kramli Imre és Pintér János saját tőkéjéből megteremtette az alapítvány induló vagyonát.
Az alapítók szándéka szerint az alapítvány célja az Olcsai Iskola gyermekeinek támogatására, rászorulók segítésére, a tehetségek felkarolására, az iskola oktatási, kulturális, szabadidős és sporttevékenységeinek anyagi támogatása.
A vagyon gyarapodását a személyi jövedelemadó 1 %-át felajánlók, illetve önzetlen magánszemélyek, szülők, a város vállalkozóinak támogatása jelenti.
Az alapítvány kuratóriumának elnöke a megalakulástól kezdve Pődör Andrea volt, aki később az intézmény igazgatói posztját is betöltötte. Lelkiismeretes munkájának, elkötelezettségének köszönhetően az Olcsai Iskola Gyermekeiért Alapítvány teljesítette a kitűzött céljait, miközben vagyona folyamatosan gyarapodott. Tőle Bősze Zoltánné vette át az elnöki teendőket. Köszönjük tevékenységüket, hozzáállásukat, a gyermekek érdekeinek folyamatos szem előtt tartását. Igyekszünk a jövőben is megfelelni az általuk felállított magas mércének.
Az alapítvány működésének eddig eltelt éveiben hagyománnyá vált a jól teljesítő végzős diákok év végi jutalmazása, a tanulmányi versenyeken, állami nyelvvizsgán, ECDL vizsgán való részvétel támogatása, a nehezebb anyagi helyzetben lévő gyermekek táboroztatásának segítése, mely nem valósulhatott volna meg a szülők, magánszemélyek és szervezetek támogatása nélkül.
Az utóbbi 10 évben a magánszemélyek által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-a a következőképpen alakult:

2008-ban 657.204.- Ft


2009-ben 707.585.- Ft


2010-ben 626.421.- Ft


2011-ben 444.507.- Ft


2012-ben 511.607.- Ft


2013-ban 568.004.- Ft


2014-ben 728.237.- Ft


2015-ben 769.703.- Ft


2016-ban 755 674.- Ft


Köszönjük a felajánlásokat!                                                                                                                


Kérjük, hogy a jövőben is járuljanak hozzá, hogy célkitűzéseinket minél hatékonyabban valósíthassuk meg!
A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásán túl, támogatásokat a jövőben is tisztelettel várunk a
10404728-50526650-71661004 számú, Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. körmendi fiókjánál vezetett számlánkon.


 

Fontos információk


TANÁRI SZOBA                                                          


           KRÉTA E-ellenőrző E-napló   Tudásbázis 


          Nevelőtestületünk   


          A 2018/2019-es tanév rendje 


          Különös közzétételi lista


         Továbbtanulás

 
ISKOLÁNKHOZ KÖTŐDŐ SZERVEZETEK  

          Szülői szervezetek

          Alapítványunk

          Intézményi tanács

LYUKASÓRA


Tanév rendje

2019. április 20. szombat
HKSzCsPSzV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


FacebookHunyadi Utcai Tagozat