Dronfelvetel
tabor2020
Dani
Batrak ligaja
maszofal

Híreink

Intézményvezetői gondolatok

Kedves Gyerekek!

Különleges tanévet zártunk le a mai napon, nem volt még részünk ehhez foghatóban. 123 napot töltöttünk együtt, az iskola falai közt, mielőtt hazánkban is sor került az oktatási intézmények bezárására; amellyel egyik pillanatról a másikra szakítottak ki mindannyiunkat az életünk megszokott rendjéből és állítottak olyan kihívások elé, amelyeket korábban nem is képzeltünk volna.

Az ősz és a tél a szokott mederben folyt: játszóházakat rendeztünk, témanapot, témahetet. Sok osztály indult kirándulni, vagy tartott családi délutánt az iskola területén és azon kívül. Hetedikeseink a Felvidéket fedezték fel a „Határtalanul” keretében. A negyedikesek erdei iskolában szereztek sok tapasztalatot. Rendszeresek voltak a délutáni programok: színház- és mozilátogatás, fürdés, korcsolyázás. Megemlékeztünk történelmünk jeles napjairól; a karácsonyt meghitten a farsangot fergeteges hangulatban ünnepeltük. Az iskola honlapját böngészve számos kedves emléket idézhetünk fel.

Az  utolsó 57 tanítási napon egymástól távol, de együtt küzdöttünk: a tanáraitok, a szüleitek, ti magatok, azért, hogy ne vesszenek kárba a „maradj otthon” hetei. Minden online megtartott tanóra, minden elkészült feladat, minden siker közös erőfeszítéseink eredménye.

Kedves Diákok! Büszke vagyok rátok a helytállásotokért, a szorgalmatokért, a kitartásotokért. Az online munka révén, talán észrevétlenül is, olyan készségekkel, olyan tapasztalatokkal gazdagodtatok, amelyek veletek maradnak és hasznotokra válnak további utatok során. 

Kedves Szülők! Az Önök türelme és támogatása nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy munkánk a digitális térben is folytatódhasson, és a még ránk váró feladatokat teljesíthessük. Kollégáim nevében is köszönöm mindazt a segítséget, amelyet az elmúlt két és fél hónapban gyermekeiknek nyújtottak.

Kedves Kollégák! Köszönöm a tanév során, különösen pedig a digitális tanrend bevezetése óta végzett lelkiismeretes munkátokat. A lelkesedést, amellyel az online tartalmakat, lehetőségeket kutattátok és igyekeztetek minél színesebbé és hatékonyabbá tenni az otthoni tanulást.

Weboldalunkon rögzítettünk minden olyan versenyt és eredményt, melyen iskolánk színeiben, iskolánkat képviselve vettetek részt és szerepeltetek eredményesen. Itt olvasható valamennyi.
A rendhagyó forma miatt nem sorolhatunk fel minden dicséretre méltó tanulmányi, közösségi munkát, ami a nevetekhez köthető. Ez azonban nem kisebbíti az érdemeiteket, legyetek nagyon büszkék magatokra. Gratulálok mindahhoz, amit elértetek!
Dicséretek itt elérhetők.

Szeretném külön kiemelni a végzős tanulóink eredményeit:

Könyvjutalomban részesült kitűnő tanulmányi előmeneteléért  és sikeres ECDL vizsgáiért Horváth Júlia, 8.a osztályos tanuló.
Szívből gratulálok azoknak a tanulóknak, akik a könyvjutalom mellett emlékplakettet vehettek át.
Hagyományaink szerint emlékplakettel jutalmazzuk azokat a tanulókat, akik a nyolc év során végig kitűnő eredménnyel teljesítették tanulmányaikat:
Bősze Fanni a 8.a osztályból, Varga Anna a 8.b osztályból, aki még kiváló versenyeredményeket szerzett és ECDL vizsgát tett és Zágon Laura a 8.b osztályból, aki ECDL vizsgát is tett.

Szintén emlékplakettet kaptak azok, akik az idei tanév Jó tanuló, jó sportoló címet kiérdemelték:
Bakóczai-Ihrig Balázs a 8.b-ből és Varga Flóra Anna 7.a-ból.

Végzős tanulóink ezen kívül idegen nyelvből, informatikából szép eredményeket értek, melyet könyvjutalommal díjaztunk:
alapfokú nyelvvizsgát is és ECDL vizsgát tett Szoják Norisz, 8.b osztályos tanuló.
ECDL vizsgát tettek:
8.a -ból: Bödő Dominik, Gaál Balázs, Holtai Máté, Koós Réka, Korpics Attila, Óvári Ádám László, Tolnai Gábor, Unger Nóra
8.b-ből: Felföldi Mihály Ferenc, Horváth Dániel, Horváth Miriam, Kiss Janka Kata, Németh Gergő, Neubayer Leila, Palkó Hanna, Tomasics Gergő
Gratulálunk!

A következő tanévet nem kezdi meg két tanárnő, Kovácsné Gueth Ibolya és Vilics Tamásné Éva néni. Nyugállományba vonulásuk alkalmával külön köszönöm a diákokért és az iskolánkért végzett áldozatos munkájukat, további életükre pedig jó erőt, egészséget és boldogságot kívánok. Az iskola közössége előtt a tanév elején búcsúzunk tőlük.

„Megcélozni a legszebb álmot,
komolyan venni a világot,
mindig szeretni és remélni,
így érdemes a Földön élni!” Papp Lajos

Kedves Ballagó Nyolcadikosok!
Tanáraitokkal együtt sajnálom, hogy nem lehet részetek a megszokott ünneplésben, hogy nem búcsúzhattok úgy az általános iskolátoktól, ahogy azt az előző évfolyamok tették. Biztos vagyok benne, hogy ezen a napon ti is így éreztek.
Mégse csüggedjetek, mert a maga nemében emlékezetes a ti ballagásotok is! Gondoljatok inkább arra, hogy senkinek nem volt még hasonló. 
Idézzétek fel ti is az emlékeitek, a legszebb élményeket! A nagy találkozásokat, barátságok születését, osztályprogramokat, közös nevetéseket. Gondoljatok arra, ami jó volt az olcsais években, arra, amit érdemes útravalóként magatokkal vinni!
A mai napon a tanáraitokkal együtt azt kívánom, bátran és emelt fővel induljatok utatok következő állomása, a középiskola felé! 
Erőt és elszántságot kívánok a céljaitok, álmaitok eléréséhez, a helytálláshoz életetek minden területén!
Ez a nyolc év minden örömével, minden küzdelmével együtt kitörölhetetlen része marad mindannyiótok, mindannyiunk életének. Ezért, bár egy jelentős korszak most lezárul a számotokra, a búcsú nem végleges. Mindig is olcsais diákok maradtok, és az iskola ajtaja nyitva áll előttetek.

Kedves Olcsais diákok!
Élvezzétek a nyári szünidőt, bőségesen kiérdemeltétek. Továbbra is vigyázzatok magatokra! Szeptemberben visszavárunk benneteket.

Fazekasné Mittli Piroska
intézményvezető


 

Pályázatok

Korábbi pályázatok

Felvidéki portya Körmendről 2019
Felvidéki portya Körmendről 2019
A bányavárosok felfedezése 2018.
A bányavárosok felfedezése 2018.
Kirándulás Szlovákiába 2017.
A Délvidéken jártunk 2016.
Alpokaljától a Magas-Tátráig 2014.

Kiemelt pályázatunk

Dobd a kosárba!
Dobd a kosárba!

Az MKOSZ Sportágfejlesztési programja.

További pályázataink

EFOP-3.1.5-16-2016-00001

„A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása"

EFOP-3.2.4-16-2016-00001

„Digitális kompetencia fejlesztése”

TIOP-1.1.1-07/1-2008

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001

„Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés”