olcsai9
tanevzaro
olcsai2
log

Híreink

TÁJÉKOZTATÁS A 2021/2022. TANÉVI ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL - FRISSÍTVE 04.08-án

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. 

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. 
Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. A felülethez segítséget itt találnak.

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. 
Amennyiben visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezés során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. 

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.
Ez iskolánkban a következőképpen alakul:

Mindkét napon 8.00 és 16.00 között előzetes egyeztetés alapján a biztonsági intézkedéseket betarva várjuk Önöket. Időpont kérése április 12-én és 13-án 8.00 és 15.30 között az alábbi telefonszámon: 94/ 594- 416 illetve az iskola@okz-kormend.edu.hu email címen történik. 

Akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik a tájékoztatást Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat iskolánk honlapján olvashatják.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok (április 8.után a honlapról letölthetők). Gyermeke oktatási azonosítója tekintetében Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától. Természetesen iskolánk fenntartója, a Szombathelyi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.


ÚJ INFORMÁCIÓK:

Mire lesz szüksége az első évfolyamra történő beiratkozáshoz: 
•    a gyermek nevére kiállított személyi azonosító másolata
•    a gyermek nevére kiállított, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata
•    a gyermek nevére kiállított TAJ kártyájának másolata
•    NEK adatlap diákigazolvány igényléséhez
•    ha rendelkezésre áll, akkor a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság szakvéleményének másolata
Ezeket a dokumentumokat szkennelje be, vagy fényképezze le, és küldje el emailben az iskola@okz-kormend.edu.hu email címre.

Amennyiben személyi azonosító, lakcímkártya, NEK adatlap nem áll rendelkzésre, azok tanévkezdéskor bemutathatók. Személyazonosításra addig a gyermek születési anyakönyvi kivonata megfelelő.


Milyen dokumentumokat kérünk még: 

•    jelentkezési lap a beiratkozáshoz 
•    a törvényes képviseletről szóló nyilatkozatot (tanúk aláírása szükséges),
•    az életvitelszerű tartózkodásról (tanúk aláírása szükséges), valamint az
•    hit- és erkölcstan illetve az etika tantárgy választásáról szóló nyilatkozatot,
•    idegen nyelv választásáról (német vagy angol) szóló nyilatkozatot,
•    étkezési igényeket
•    nyilatkozat fényképfelvételről
•    nyilatkozat a napközis ellátás igénybevételéről


A beiratkozáshoz szükséges valamennyi dokumentum letölthető a következő linkre történő kattintással:
https://www.olcsai-iskola.hu/hu/hasznos-informaciok/letoltheto-nyomtatvanyok,
vagy valamennyi dokumentum átvehető munkanapokon 8-15 óráig az iskola portáján.
Kitöltés után küldje vissza e-mailben, az iskola@okz-kormend.edu.hu e-mail címre vagy adja le az iskola portáján. Amennyiben személyesen szeretné gyermekét beíratni, akkor kérjük hozza magával a már kitöltött dokumentumokat az előre egyeztetett időpontban.

Körmend, 2021. április 8.


Fazekasné Mittli Piroska
intézményvezető

Pályázatok

Korábbi pályázatok

Felvidéki portya Körmendről 2019
Felvidéki portya Körmendről 2019
A bányavárosok felfedezése 2018.
A bányavárosok felfedezése 2018.
Kirándulás Szlovákiába 2017.
A Délvidéken jártunk 2016.
Alpokaljától a Magas-Tátráig 2014.

Kiemelt pályázatunk

Dobd a kosárba!
Dobd a kosárba!

Az MKOSZ Sportágfejlesztési programja.

További pályázataink

EFOP-3.1.5-16-2016-00001

„A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása"

EFOP-3.2.4-16-2016-00001

„Digitális kompetencia fejlesztése”

TIOP-1.1.1-07/1-2008

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001

„Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés”